fbpx

VI TAGER VORES SOCIALE ANSVAR ALVORLIGT

Som produktionsvirksomhed vægter vi vores samfundsansvar meget højt. I forlængelse af vores ansvar, har vi udviklet og præsenteret en CSR-strategi, så vi kan arbejde struktureret med vores aftryk på kloden. Ved at arbejde struktureret med faktorer såsom bæredytighed, samhandel, bæredygtig drift samt gode arbejdsforhold, fremmer vi vores mission, hvilket er at levere bæredytige og cirkulærer produkter, hvor produktiviteten og livskvaliteten forøges. PJ Production ønsker, i forlængelse, at bidrage til at nå FNs verdensmål #12 – Ansvarligt Forbrug & Produktion. Dette vil påvirke måden hvorpå vi omsætter strategi til handling. Alt sammen vores bidrag til at sikre en bedre fremtid!

VORES SOCIALE TILTAG

Få et mere detaljeret, struktureret og dokumenteret indblik i vores  nu tiltag for en bedre fremtid. 

VORES CSR-RAPPORTER

Hvis et mere fyldestgørende billede ønskes, kan vores CSR rapport findes herunder.

LEVERANDØRSTYRING

60% af vores indkøb kommer fra Asien, men de resterende 40% kommer fra Danmark. Langt størstedelen af vores indkøb kommer fra en lille håndfuld leverandører, som vi har haft årelange samarbejder med. Vi har stor tillid til, at vores leverandører tager et samfundsansvar og tager behørigt hensyn til miljø, klima og de ansatte. Leverandørsamarbejdet er i dag en central del af vores værdiskabelse. Det skal det blive ved med at være. Derfor har vi udarbejdet en risikovurdering af vores leverandører samt at få vores underleverandører til at underskrive et etisk kodeks (Supplier Code of Conduct).

TRANSPORT

Vores kerneprodukter er af stål, og med leverandører i Kina og kunder i blandt andet Nordamerika og Australien, er transport et væsentligt ansvarsområde for os – både i henhold til vores egen kerneforretning samt et værdikædeperspektiv. Indenfor ansvarlig transport arbejder vi ud fra tre forhold: trafiksikkerhed, miljø og klima, hvilket også kommer til udtryk gennem vores Miljø – og Klimapolitik. I den kommende periode vil vi eksempelvis arbejde på at kortlægge vores belastning på klima og miljø. Dette tæller alt fra transporten af vores varer til og fra lager. Dette vil vi gøre ved at vurdere udledningen af skadelige partiker samt CO2.

SIKKERHED & SUNDHED

Vi ønsker løbende at videreudvikle PJ Production som en god, sund og udviklende arbejdsplads, der kan skabe økonomisk og bæredygtigt værdi for alt fra samarbejdspartnere og kunder til medarbejdere og leverandører. Det gør vi gennem fokus på sikkerhed & sundhed. Vores medarbejdere lægger stor del af deres tid og energi på arbejdet. Derfor skylder vi dem, at sikre en sikker og sund arbejdsplads, hvor man ikke kommer til skade, bliver nedslidt eller får stress. Vi ønsker løbende at forbedre forholdene for vores medarbejdere i hele leverandørkæden via reglementer forbundet med arbejdstager – og menneskerettigheder. 

BÆREDYGTIGT SORTIMENT

Vi ønsker, at vores kunder altid kan træffe et bæredygtigt valg. Derfor er vi meget opmærksomme på løbende at gøre vores sortiment mere og mere bæredygtig. Vi har det forløbne år introduceret en udtrækshylde i bambus. Materialet er både smukt, slidstærkt og alsidigt, og er desuden et bæredygtigt alternativ, da bambus producerer 30 procent mere ilt end andre træarter. Sammen med vores lancering af nye og mere bæredygtige produkter, vil vi ligeledes have fokus på at uddanne vores ansatte, således at de kan vejlede vores  samarbejdspartnere og kunder til det bedste og mest bæredytige valg. 

KLIMA

I årets løb har vi udviklet en klima-politik, hvor vi forpligter os til løbende at kontrollere og mindske vores belastning på klimaet. Dette gøres blandet andet ved at vi retter særlig opmærksomhed på minimering af spild, mere fokus på energioptimering samt afdækning af muligheder for at mindste CO” udledningen vores daglige virke i PJ Production. Vores elforbrug er generelt forholdsvist lavt, idet vores administration og produktion er i nybyggede lokaler. Alle pærer er skiftet til LED, og der er automatisk lysafbrydelse i relevante lokaler, hvilket mindsker vores elforbrug markant. Vi opvarmer ligeledes vores lokaler med naturgas.

ANTIKORRUPTION

Korruption er kriminelt og skadeligt for samfundet. PJ Production er, præg vores samfundsansvar, yderst bevidste om dette samfundsproblem og gør derved alt for, at kæmpe mod korruptopn via vores udarbejdet “Politik mod antikorruption”. Foruden vores interne forhold, har vi ligeledes indbygget antikorruption i vores leverandøres Code of Conduct, og er dermed inkorporeret som ét af vores fokusområder i vores leverandørrelationer. Vi har i det forløbne år trænet og uddannet vores ansatte i antikorruption på et praktisk niveau, hvilket forvente at fortsætte i de kommende år. 

RESSOURCEOPTIMERING AF PRODUKTER

Vi justerer ressourceforbruget i forbindelse med produktionen og sætter løbende nye målsætninger for ressourceoptimering. Vi arbejder yderst målrettet med genanvendelse og affaldssortering, og i forlængelse med dette, efterspørger vi retningslinjer på området fra vores leverandører via vores allerede eksisterende Code of Conduct. Vores målsætning for de kommende år, er, at alle vores ansatte er undervist i Miljø – og Klimapolitik samt undervisning i love omkring menneskerettigheder. Alt dette skal på sigt skabe mere stabilitet, indsigt og forståelse for fremtidens kommende forandringer. 

FORURENING

Vi fokuserer på affaldssortering og genanvendelse i vores egen drift – noget som vi, i kraft af vores Miljø – og Klimapolitik, løbende forsøget at forbedre i hele vores værdikæde. I forbindelse med vores levering af materialet til produktion modtager vi en del skumfoam, som vi genbruger i vores egen levering, således at indpakningsmaterialets levetid maksimeres, og vi mindsker indkøb af indpakningsfoam. Vi har desuden ændret vores emballering fra afblegede, højmaterede og lakerede materialer, der forurener grundet processerne, til brune papkasser, som skåner miljøet. 

MANGFOLDIGHED

Vi ønsker at fremme mangfoldigheden på arbejdspladsen både i vores egen drift og hos vores leverandører. Det er konkretiseret i vores “Politik for arbejdstagerrettigheder”. Vi lægger vægt på, at der er lige muligheder for alle på arbejdspladsen og i rekrutteringen af medarbejdere upåvirket af køn, etnicitet, religion eller handicap. PJ Production er gennemsigtig med en flad struktur og korte beslutningsveje. Vi ønsker ikke blot at overholde gældende lovgivning og internationale konventioner, men yderligere at stille vores arbejdsplads til rådighed for mennesker, der har brug for arbejdsprøvning eller et job under særlige vilkår. 

OM PJ PRODUCTION

PJ Production er en international virksomhed med store ambitioner, som står klar med en løsning til både små og store projekter. Vi går målrettet efter at visualisere vores samarbejdspartners ønsker og behov, hvilket gøres via gensidig respekt og længerevarende dialog. Kontakt os gerne, hvis vi sammen skal skabe fremtiden. 

KONTAKTOPLYSNINGER

Telefon: +45 86 81 23 75
Mail: info@pj-production.dk

Mandag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-14.00

da_DKDanish