fbpx

VÆRDIKÆDESAMARBEJDE

Det startede med en plan om at få EU-blomsten eller Svanemærket på dele af produkterne, men da vi først kom igang med at tænke mere bæredygtigt, satte det gang i en større proces. Vi tænker nu bæredygtighed ind i alle nye tiltag hos PJ Production.

PJ Production udvikler tilbehør og delkomponenter til kontormiljøindustrien. Som led i projektet “Rethink Business – Fokuseret Værdikædesamarbejde” har vi hos PJ Production arbejdet fokuseret på at få miljømærket vores skuffer af stål samt nogle af vores delkomponenter. En større række artikelnumre bliver således efter planen miljømærket i 2019. Derefter skal det fulde produktsortiment miljøcertificeres. 

Det vil sende et signal at kunne tilbyde miljømærkede produkter til kunderne, specielt dem der allerede tænker bæredygtigt. 

“Vi kommer til at blive first movers på det her i vores niche.”
//Jesper Blaabjerg

Projektet har sat en kreativ proces igang. 

PJ Production har allerede en ambitiøs CSR-politik og vi er allerede gået i gang med at udarbejde en miljøpolitik. Jesper Blaabjerg fortæller, at Rethink Business har igangsat en kreativ proces i PJ Production, som har fået alle i virksomheden til at se det hele fra et helikopterperspektiv.

Rethink Business har ligeledes fået PJ Production til at tænke mere i cirkulær økonomi. Vi har fået kigget på hele vores værdikædesamarbejde, og har fået et bredt netværk af engagerede mennesker i forskellige nicher.

“Det, at vi udsætter os selv for ting, vi normalt ikke ville, har i sig selv været en stor inspiration for os.”
//Jesper Blaabjerg

Han fortæller videre, at projektet har ført til, at der bliver skabt ambitiøs miljøpolitik i PJ Production, som skal sikre en bæredygtig udvikling med minimal belastning af miljøet. Derudover skal der fremover arbejdes struktureret mod reducering af ressourceforbrug og optimering af materialevalg og sammensætninger. Dette vil uden tvivl give os, som virksomhed, en stor konkurrencemæssig fordel, og noget som skal fortælles og brandes.

Udfordring med bambus

Grundet et utal af fordele, har vi hos PJ Production fokuseret meget på bambus i flere produkter. Bambus har en vækstperiode på 2-4 år modsat mange træsorter, som først når fuld størrelse på 30-50 år. Derudover er bambus let, holdbart og et smukt materiale med antibakterielle egenskaber. I sig selv er bambus bæredygtigt, da det vokser hurtigt og der hverken anvendes sprøjtegift, kunstig vanding eller gødning under produktion, Dog kan en mærkning af bambus vise sig at blive problematisk.

Bambus er kategoriseret som træ på trods af, at det i virkeligheden er en græsort. Det betyder, at der skal leve op til samme kriterier som træ og være sporbart og certificeret, eksempelvis have et FSC-certifikat, som sikre træ imod ulovlig skovhugst. Desværre kommer en meget lille procentdel af verdens bambus fra certificeret plantager. Dette betyder, at vi hos PJ Production i første omgang vil arbejde hen imod at få certificeret nogle af delkomponenterne i bambus fremfor hele bambusproduktet, som var den oprindelig plan.

Hele cirklen

Alle vores produkter er simpelt opbygget og kan derfor nemt skilles ad. Det vil sige, at defekte dele let kan udskiftes og efter endt levetid genbruges. Det betyder også, at alle dele kan sorteres og deponeres hver for sig.

PJ Production vil i den kommende fremtid arbejde på en take-back ordning, der betyder, at kunderne kan indlevere produkterne eller delkomponenter efter endt levetid. På den måde kan de enkelte dele enten genanvendes eller deponeres på en ansvarlig måde.

“Take-back ordningen er en plan, der er direkte afledt af det her projekt om cirkulær økonomi.”
//Jesper Blaabjerg

Alle produkter vil fremover udvikles med afsæt i CO2 tankegangen, med fokus på lang levetid, genanvendelse af materialer, anvendelse af nye alternativer og miljøvenlige materialer. Det vil sige, at i udviklingen af nye produkter fra PJ production skal miljømærkningen tænkes ind som et naturligt led helt fra den spæde start.

Vi har på nuværende tidspunkt indgået et designsamarbejde med Hans Thyge & Co., omhandlende et sortiment af designbaseret produkter, der tager afsæt i vores eksisterende niche. De nye produkter skal naturligvis også miljømærkes, hvis det er muligt, fortæller Jesper Blaabjerg, og det er tænkt ind i designet fra det lå på tegnebrættet.

Derudover har Rethink Business-projektet fået os til at tænke helt lavpraktisk over forskellige dagligdags tiltag, – eksempelvis vores emballage, der tidligere var afbleget, højmateret og lakeret. Fra nu af bliver produkterne sendt ud i brune papkasser uden lak.

Jesper Blaabjerg fortæller ligeledes, at PJ Production igennem projektet har fået et kritisk syn på hele virksomhedens forretning. Vi har formuleret nogle parametre, der skal tænkes mere fra starten, og som er noget der skal indtænkes i designet, så den bæredygtige tankegang bliver tænkt ind i alle nye tiltag.

“Hvad kan produkterne indeholder? Hvordan kommer vi lettest i mål med at få miljømærket dette produkt? Kan det genanvendes eller deponeres miljøvenligt efter endt levetid?”
//Jesper Blaabjerg

OM PJ PRODUCTION

PJ Production er en international virksomhed med store ambitioner, som står klar med en løsning til både små og store projekter. Vi går målrettet efter at visualisere vores samarbejdspartners ønsker og behov, hvilket gøres via gensidig respekt og længerevarende dialog. Kontakt os gerne, hvis vi sammen skal skabe fremtiden. 

KONTAKTOPLYSNINGER

Telefon: +45 86 81 23 75
Mail: info@pj-production.dk

Mandag-torsdag: 08.00-16.00
Fredag: 08.00-14.00

da_DKDanish